1. De inhoud van de paginas van deze website is slechts ter uwer informatie en gebruik. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

3. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De gebruiker is er verantwoordelijk zich te verzekeren dat producten, diensten en informatie beschikbaar op deze website zich aan diens specifieke eisen voldoen.

4. Deze website bevat materiaal waarvan de uitgever de eigenaar is of het gebruiksrecht heeft. Dit materiaal bestaat uit, maar beperkt zich niet tot, het design, de layout, het uiterlijk en de beelden. Reproductie is verboden anders in overeenstemming met de copyright notificatie, onderdeel van de disclaimer.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

6. Deze website bevat links naar andere websites. De uitgever verklaart is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

7. Uw gebruik van deze website en ieder conflict voortkomend uit dit gebruik is onderworpen aan het nederlands recht.