Auteur: Psy-Image coaching (Karina de Groot)
Deze publicatie is nog niet gewaardeerd
Inloggen om een waardering te geven.
 

Zelfbeeld en stresshantering                                       
Karina de Groot - psy-image coaching

In deze maatschappij is het omgaan met stress een belangrijke eigenschap. Hier wordt samengevat wat stress is,  wat het verband is tussen stresshantering en zelfbeeld,  en hoe u uw stresshantering kunt verbeteren.

Stress
Stress bestaat uit allerlei dagelijkse gebeurtenissen zoals tegenvallers, onverwachte of nieuwe situaties waardoor mensen gespannen kunnen raken.  Tijdelijke spanning die zich weer kan ontladen is normaal. Iedereen heeft wel momenten waarop je gespannen bent of opgewonden over iets. Bouwt u te vaak spanning op en lukt het u niet meer om de spanning kwijt te raken, dan raakt u steeds verder gestrest.  Chronische stress kan zorgen voor overbelasting, overspanning en lichamelijke klachten.

Stresshantering
Stresshantering is uw vermogen om op een adequate manier om te gaan met negatieve gebeurtenissen en veranderingen in het dagelijks leven. Het is het op een adequate manier omgaan met moeilijkheden zodat er niet te veel spanning in uw lichaam ontstaat.

Ontspanning als een buffer tegen stress
Als u kalm en ontspannen bent, kunt u gevoelens, stress en emoties beter hanteren dan als u gespannen bent. Hoe beter u kunt ontspannen, hoe beter ook u spanning kwijt kunt die u op een dag opbouwt. Het afwisselen van spanning en ontspanning is heel belangrijk om energie te krijgen en uw energie op pijl te houden.

Juiste inschatting
Stresshantering heeft ook te maken met het juist inschatten van een gebeurtenis. De gebeurtenis zelf is meestal  niet stressvol, maar wel hoe u over die gebeurtenis denkt. Uw gedachten over de situatie bepalen uw reactie op de situatie. Door anders tegen de situatie aan te leren kijken, anders te denken, kunt u veel stress verminderen. Het juist leren inschatten van situaties is vaak een belangrijk onderdeel van de begeleiding door een coach of psycholoog.

Zelfbeeld en stresshantering
Uw zelfbeeld bepaalt hoe u tegen moeilijkheden aankijkt. Als u een negatief of onzeker beeld van uzelf heeft, dan schat u gebeurtenissen vaak in als moeilijk of stressvol . Als u een positief zelfbeeld heeft, schat u gebeurtenissen vaak in als makkelijk, of eenvoudig.
Stress en vermoeidheid zorgen ervoor dat mensen veel minder aankunnen dan ze voorheen konden. Dat kan op zichzelf voor negatieve gedachten en een negatiever zelfbeeld zorgen.

Een reëel en positief zelfbeeld is daarom belangrijk bij het omgaan met stress.

Hoe goed kunt u met stress omgaan?
Om met stress om te gaan is het goed om te weten hoe het met uw eigen stresshantering gesteld is. Stresshantering is een van de eigenschappen die gemeten worden met de zelfbeeldtest van psy-image. Deze zelfbeeldtest geeft onder andere aan hoe  goed uw stresshantering is vergeleken met anderen mensen.


Hoe kunt u uw stresshantering  vergroten?
● Zorg voor zoveel mogelijk ontspanning. Ontspanning laadt uw batterij op om beter tegen stress te kunnen.
● Weet hoe u er voor staat. Check bij uzelf  hoe gespannen of ontspannen u bent en hoe goed uw stresshantering op dit moment is vergeleken anderen.
● Ontwikkel een reëel en goed zelfbeeld
● Luister naar uw lichaamsignalen: uw lichaam vertelt u wanneer u rust nodig heeft
● Leer stressvolle situaties sneller herkennen: overschat of onderschat u de gebeurtenis?
● Vraag aan anderen hoe u anders om kunt gaan met specifieke situaties die u stress geven
● Herken energievreters en pak ze aan
● Handel zaken snel af die onrust geven
● Leer om omstandigheden die u kunt veranderen aan te pakken, en omstandigheden die u niet kunt veranderen, los te laten
● Als u moeite heeft om te stoppen met werk gebruik dan een wekker of software die u waarschuwt om rust te nemen.
● Wissel activiteiten af: verschillende activiteiten doen steeds een ander beroep op u waardoor u uitrust van de vorige activiteit. Neem veel tijd voor klussen die nieuw zijn.

Geraadpleegde literatuur:
Hermans, H. (2001). Ik ben zo moe. Aanpakken van vermoeidheidsklachten. Amsterdam: Boom
Evenblij, M. (2004). Een balans uit evenwicht. Resultaten van het onderzoeksprogramma Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie.  Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Schouten, J. (2001). Mij krijgen ze niet gek. Over stress en overspannenheid. Amsterdam: Boom.

Terug