Auteur: Gezondheid Succes Relatie | Progressive Mental Alignment PMA (Marleen Korthuis)
Deze publicatie is nog niet gewaardeerd
Inloggen om een waardering te geven.
 

Het breinprincipe

Het brein is de bestuurskamer van ons hele zijn. Alhoewel het hele menselijke wezen een groot interactief mechanisme is, kunnen we de werking van het brein in drie taken onderbrengen:

1. Bewustzijn

2. Onderbewustzijn

3. Besturing van de fysiologie

Het bewustzijn

Het bewustzijn met zijn redenatievermogen, vrije wil en geweten zou geen bestaansmogelijkheid hebben zonder de input van het onderbewustzijn. Onze keuzes, gedragingen, redenaties en gewetenszaken worden gevormd door de gegevens die het bewustzijn ontvangt vanuit het onderbewuste. Deze gegevens bestaan uit alles wat we ooit eerder hebben geleerd, meegemaakt en opgeslagen in onze onderbewuste database. Dit vormt ons individueel verschillende vergelijkingsmateriaal waarop al onze overtuigingen, beslissingen en gedragingen zijn gebaseerd. Het bewustzijn is het deel van ons brein waarmee we denken en voelen.

Het onderbewustzijn

Ons onderbewustzijn is een geavanceerde computer die niet voelt en niet denkt. Het volgt slechts het universele stimulus/respons mechanisme. Al onze zintuigen zijn regelrecht verbonden met de verschillende gebieden in het onderbewuste brein. Daar komen alle zintuiglijke waarnemingen binnen, worden ze geanalyseerd, gecodeerd en zo nodig weer opgeroepen als vergelijkingsmateriaal om nieuwe, soortgelijke gegevens mee te vergelijken. Onze onderbewuste mechanismen voorzien elk binnenkomend zintuiglijk gegeven (smaak, geur, vorm, kleur, geluid, woord, etc.) van een aantal codes. Deze codes hebben twee belangrijke taken:

1. Het analyseren wat de identiteit van elk waargenomen gegeven is, zodat het samen met soortgelijke gegevens kan worden gerubriceerd en opgeborgen voor later gebruik als vergelijkingsmateriaal.

2. Het registreren welke gevoelswaarde elk van deze gegevens voor ons persoonlijk heeft.

Zolang de omstandigheden waarin deze gegevens worden waargenomen beheersbaar blijven, wordt alles volledig, en op een voor ons voortbestaan meest gunstige wijze, geanalyseerd, gecodeerd en opgeslagen. Deze geheugeneenheden clusters genoemd. In elk mensenleven zijn er echter diverse momenten die voor ons gevoel niet beheersbaar zijn. Dit verschilt van persoon tot persoon, maar als regel kan worden gesteld, dat zodra we het gevoel hebben de controle te verliezen en we een gevoel ervaren dat ons voortbestaan in gevaar komt, dan vindt er een soort neurofysiologische kortsluiting plaats in ons brein. Op zo’n moment focust het bewustzijn 100% op overleven. Alle binnenkomende zintuiglijke gegevens die op dat moment niet relevant zijn voor ons voortbestaan, bereiken niet het bewustzijn. Ze worden daardoor niet meer van de juiste gevoelscodes voorzien. Het resultaat hiervan is dat deze gegevens niet langer in clusters, maar in zogeheten bad clusters worden opgeslagen.

De besturing van de fysiologie

Door het achterwege blijven van het toekennen van de juiste gevoelscodes, ontstaat er een probleem met verstrekkende gevolgen. Omdat alle zintuigen wel normaal werken, maar de aldaar binnenkomende gegevens worden geweerd uit het bewustzijn, worden deze gegevens niet geëvalueerd door het bewustzijn. Het bewustzijn is namelijk de enige die de gevoelswaarde aan elk gegeven kan toekennen in de vorm van een fysiologische code. Omdat veel gegevens op zo’n bedreigend moment niet het bewustzijn bereiken, zal het onderbewuste noodgedwongen al deze gegevens met exact dezelfde fysiologische gevoelscode registreren. Het onderbewuste kan niet anders, omdat die zintuiglijke gegevens wel zijn binnengekomen in de onderbewuste breingebieden.

Het onderbewuste is een stimulus/respons mechanisme dat volgens genetisch vastgestelde regels werkt. Eén van de basisregels is dat een gegeven nooit wordt opgeborgen zonder diens codes. Welke gevoelswaarde wordt er nu aan al deze uit het bewustzijn verbannen gegevens gekoppeld? Het onderbewustzijn kan alleen maar die codes waarnemen die op dat moment het aanwezige gevoel van paniek en overlevingsangst in stand houden. De gevoelscodes vormen dit gevoel door diverse fysiologische veranderingen, zoals een verhoging van de hartslag en de ademhaling, stresshormonen, spierreacties, etc.

Deze van onjuiste gevoelscodes voorziene bad clusters zijn wetmatig opgeslagen in dezelfde onderbewuste celstructuren als soortgelijke gegevens die wél van een juiste gevoelscode zijn voorzien. Ze worden daarom later automatisch geactiveerd als vergelijkingsmateriaal door soortgelijke nieuw binnenkomende zintuiglijke gegevens. Met deze activering worden ook de daaraan gekoppelde fysiologische gevoelscodes actief. In het geval van bad clusters gaat dit om zeer negatieve gevoelscodes van overlevingsangst en paniek. Omdat de gevoelscode van overlevingsangst zwaarder weegt dan welke andere gevoelscode maar ook, zal een dergelijke gevoelscode die van alle andere soortgelijke gegevens overschreeuwen.

Je zou dit kunnen vergelijken met een audiofragment waarvan de woorden wel goed worden gelezen, maar er in de afspeelapparatuur zo’n sterke ruis ontstaat dat ze volledig onverstaanbaar voor je worden. Zo ook met bad cluster gegevens. Ze worden wel door het onderbewustzijn als vergelijkingsmateriaal gelezen, maar door hun overheersende geactiveerde gevoelscode ontstaat er zo’n sterke ruis dat de oorsprong van deze gegevens het bewustzijn niet bereiken. De ruis is in dit geval geen geluid, maar allerlei onaangename fysiologische reacties in het lichaam. Deze reacties veroorzaken dezelfde gevoelens als degenen die aanwezig waren ten tijde dat de gegevens als bad clusters werden opgeslagen.

De intensiteit van deze gevoelens hangt af van de hoeveelheid gegevens die er van de bad cluster actief worden. Omdat het om hele basale alledaagse gegevens gaat, zoals een kleur, vorm, smaak, woord, gelaatsuitdrukking, beweging, etc., kunnen deze bad cluster gegevens op elk moment van de dag actief worden. Hun activering is niet afhankelijk van de gevoelswaarde van het huidige moment, maar worden uitsluitend actief op basis van gelijkheid in gegevens. De activering van een bad cluster kan dus plaatsvinden in alledaagse, en zelfs tijdens hele prettige, gebeurtenissen.

Het bewustzijn ontvangt dan de zintuiglijke informatie van een alledaags gebeuren of zelfs van iets leuks, maar ontvangt uit het lichaam signalen (gevoelens) die niet te verenigen zijn met de extern waargenomen omstandigheden. Dit is de basis van onze plotselinge stemmingsveranderingen, onredelijke reacties en irrationeel gedrag. Houdt een dergelijke activering een langere tijd aan, bijvoorbeeld omdat de gegevens die de bad cluster activeren aanwezig zijn op onze werkplek of thuis, dan is onze fysiologie langdurig uit balans en worden we ziek.

Hoe kun je dit oplossen?

Door een specifieke vraagstelling worden de exacte gegevens opgespoord die je recentelijk hebben geactiveerd. Door je uitsluitend te focussen op die gegevens, komen er allerlei andere herinneringen met soortgelijke gegevens naar boven. Deze herinneringen zijn clusters en bestaan derhalve uit juist geanalyseerde en van correcte gevoelscodes voorziene gegevens. Door meerdere van deze specifieke activerende gegevens op te sporen, openbaart zich al vrij snel de onderdrukte cluster van net voor of net na de bad cluster. (Deze clusters bevatten de zogenaamde onderdrukte of verdrongen herinneringen. Deze zijn dus niet hetzelfde als bad clusters!)

De vraagstelling wordt nu dusdanig specifiek, dat je je alleen nog maar focust op de ontdekte activerende gegevens en het gevoel dat deze oproepen. Plotseling openbaart zich dan de hele inhoud van de bad cluster. Op dit moment zal het onderbewustzijn, dat gemiddeld een miljoen keer zo veel gegevens verwerkt als er ooit aankomen bij het bewustzijn, de in het verleden van onjuiste gevoelscodes voorziene gegevens koppelen aan correct gecodeerde soortgelijke gegevens van de diverse clusters. Vanaf dat moment zullen de bad cluster gegevens permanent zijn ontdaan van hun negatieve gevoelens.

Dit heeft een direct merkbaar positief effect op gezondheidsklachten, terwijl remmende en saboterende overtuigingen, die ooit zijn veroorzaakt door de negatieve gevoelens van geactiveerde bad cluster gegevens, spontaan verdwijnen. Zodra deze gegevens door het bewustzijn worden waargenomen, verliezen ze automatisch hun negatieve kracht, hetgeen duidelijk waarneembaar wordt door een positieve gedragsverandering en het verdwijnen van klachten.

Welke hulpverleners werken hiermee?

Als je bovenliggende mechanismen bij jezelf herkent en het spreekt je aan, kun je overwegen te gaan werken met coaches die deze technieken beheersen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Progressive Mental Alignment.

Literatuur

Wie meer wil weten over het brein kan ik de volgende boeken aanbevelen.

Innerlijke Macht ~ Joop Korthuis

De biologie van de overtuiging ~ Bruce Lipton

Effortless ~ Gerard Meerstadt

Het PMA Easy Plan ~ Joop Korthuis

Het veld ~ Lynne McTaggart

Het slimme onbewuste ~ Ap Dijksterhuis

Voor hetzelfde geld rijk ~ Joop Korthuis

Het maakbare brein ~ Margriet Sitskoorn

Ben ik dat? ~ Mark Mieras

Het Management Support Plan ~ Joop Korthuis

 

Voor nadere informatie zie www.pmanederland.nl

Terug